Szkolenie jazdy ekonomicznej

Nowoczesne konstrukcje silników umożliwiły opracowanie nowego, inteligentnego sposobu użytkowania samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek. Ten optymalny sposób wykorzystania pojazdu nazwano ekojazdą.

Ekojazda (ecodriving) to pojęcie oznaczające świadomą i kontrolowaną jazdę, przynoszącą korzyści w postaci oszczędności 5-20% paliwa, zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu. Wszystko to można uzyskać dzięki niewielkim nakładom finansowym, których zwrot zwykle następuje w ciągu 4-7 miesięcy.

Na czym polega ekojazda?

Zgodnie z podstawowymi zasadami ekojazdy należy między innymi:

– Utrzymywać stałą prędkość na jak najdłuższych odcinkach, jeśli pozwalają na to względy bezpieczeństwa.
– Podczas jazdy z równomierną prędkością używać jak najwyższego biegu.
– Nie używać biegu jałowego podczas dojeżdżania do skrzyżowania lub zatrzymywania się.
– Przyspieszać dynamicznie, mocno wciskając pedał gazu.
– Zmieniać bieg na wyższy tak szybko, jak tylko jest to możliwe.
– Dbać o właściwy stan pojazdu, m.in. przez regularną kontrolę ciśnienia w oponach i prawidłowe serwisowanie.

Podczas kursu trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault przekazują szczegółową wiedzę na temat techniki jazdy ekonomicznej oraz sposobów jej stosowania w rzeczywistych sytuacjach drogowych. Szkolenia z ekojazdy prowadzone przez Szkołę Bezpiecznej Jazdy Renault koncentrują się na technikach mających na celu obniżenie zużycia paliwa bez strat dla średniej prędkości jazdy.

Przebieg szkolenia:
Podczas szkolenia w każdym samochodzie znajduje się trzech uczestników oraz jeden instruktor. Kursanci poznają właściwą technikę i strategię jazdy w ruchu drogowym, zwracając uwagę na kwestie zużycia paliwa, stanu opon i ciśnienia w nich. Pokazujemy, jak istotnym elementem są właściwe reakcje, jazda z wyobraźnią i przewidywanie sytuacji na drodze, mające wpływ nie tylko na spalanie niższe nawet o 20%. Nabyte umiejętności przekładają się na obniżenie wypadkowości i zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz napraw samochodów.

Zajęcia praktyczne obejmują:

– poznanie charakterystyki stylu jazdy uczestników w ruchu drogowym,
– część teoretyczną z omówieniem zasad jazdy ekonomicznej,
– analizę zachowania i błędów uczestników kursu,
– jazdę ze wsparciem instruktora z użyciem zasad jazdy ekonomicznej.

Szczegóły szkolenia:

Szkolenie jest prowadzone na samochodach Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault w systemie: 1 samochód, 1 instruktor, 3 uczestników (schemat może ulec zmianie według potrzeb klienta).
Szkolenie dostosowane do potrzeb firm.
Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu i zaświadczenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia na samochodach klienta.

Korzyści z wdrożenia programu jazdy ekonomicznej we flocie samochodowej

– Obniżenie zużycia paliwa w pojazdach firmowych o 5-20%.
– Obniżenie wypadkowości o ok. 10%, dzięki czemu zmniejszają się koszty napraw i ubezpieczenia pojazdów, a także zmniejsza się liczba przestojów i nieobecności.
– Obniżenie zużycia pojazdów (układ przeniesienia napędu, układ hamulcowy, zawieszenie, silnik).
– Poprawa wizerunku firmy na bardziej ekologiczny.
– Zwrot inwestycji w szkolenia z jazdy ekonomicznej następuje zwykle po upływie ok. 4-7 miesięcy. Po tym okresie firma korzysta ze wszystkich wymienionych korzyści, nie ponosząc dodatkowych kosztów.

W przypadku zainteresowania szkoleniami, prosimy o kontakt.

Cena szkolenia: 830 zł brutto