Szkolenie bezpiecznej jazdy Etap 1

Szkolenie na pierwszym etapie trwa 7 godzin, przy czym 5 godzin poświęcone jest na zajęcia praktyczne w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy. Podczas ćwiczeń praktycznych uświadamiamy kierującym ryzyka drogowe, uczestnicy uczą się rozpoznawać zagrożenia i eliminować je w najprostszy i najbardziej efektywny sposób. Uczymy wykorzystywać systemy wspomagające bezpieczeństwo. Poprzez szkolenie stawiamy na poprawienie techniki jazdy i zmian zachowań kierowców oraz podejścia do prowadzenia samochodu. Wskazujemy możliwe pola zagrożenia i pozwalamy je zrozumieć. W trakcie zajęć pokazujemy, jak bezpiecznie prowadzić samochód, kładąc nacisk na prawidłową pozycję za kierownicą oraz skuteczne operowanie kierownicą, by jak najlepiej reagować w sytuacjach zagrożenia.

Zajęcia praktyczne obejmują między innymi:

– Trening na płycie poślizgowej
– Prawidłową technikę hamowania
– Hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkody na płycie poślizgowej
– Omijanie przeszkód
– Slalomy kontrolne
– Poślizg nadsterowny – rozpoznawanie, eliminowanie zagrożenia, trening z wykorzystaniem płyty poślizgowej z szarpakiem i pomiarem czasu
– Poślizg podsterowny – rozpoznawanie, eliminowanie zagrożenia, trening na nawadnianym kręgu poślizgowym z przeszkodami
– Ćwiczenia na koordynację wzrokowo-ruchową

Szczegóły szkolenia:

Szkolenie jest prowadzone na samochodach Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault w systemie: 1 samochód, 1 instruktor, 3 uczestników (schemat może ulec zmianie według potrzeb klienta).
Czas trwania: 7 godzin
Zakres szkolenia teoretycznego: 25%
Zakres szkolenia praktycznego: 75%
W trakcie zajęć zapewniamy lunch oraz ciepłe i zimne napoje.
Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu oraz zaświadczenia.

W przypadku zainteresowania szkoleniami prosimy o kontakt.