Szkolenie jazdy defensywnej

Jazda defensywna to technika jazdy samochodem, której celem jest osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa na drodze. Środkami do tego służącymi są odpowiednie techniki obserwacji, inteligentne przewidywanie, a następnie uprzedzanie własnymi działaniami wydarzeń w ruchu drogowym. Dzięki temu kierowca zawsze porusza się z prędkością dostosowaną do warunków i zawsze utrzymuje odpowiednią odległość od pozostałych uczestników ruchu, przestrzega przepisów ruchu drogowego i niepisanych zasad kultury ruchu drogowego oraz dba o stan techniczny pojazdu.

Kursy prowadzone w Szkole Bezpiecznej Jazdy Renault mają na celu przede wszystkim wykształcenie u kierowcy zdolności do prowadzenia skutecznych działań zapobiegawczych, wyprzedzających. Uczestnicy szkolenia, które częściowo odbywa się na drogach publicznych, uczą się zasad inteligentnej i skutecznej jazdy samochodem, obierania właściwej strategii z połączeniem elementów jazdy ekonomicznej.

Celem kursu jazdy defensywnej jest nauczenie kierowcy, jak kontrolować prędkość i pozycję pojazdu w sposób w pełni świadomy, bezpieczny i odpowiedzialny. Inne tematy poruszane w trakcie szkoleń to przepisy ruchu drogowego związane z bezpieczeństwem, bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu, płynność jazdy, taktyka jazdy, prawidłowa technika wyprzedzania, doskonalenie techniki jazdy w trudnych warunkach drogowych i kultura jazdy. Zrozumienie i wdrożenie przez uczestników szkolenia zasad inteligentnej, skutecznej formy jazdy samochodem pozwala zmniejszać ryzyko na drodze, jednocześnie obniżając zużycie paliwa i poziom stresu.

Zajęcia praktyczne obejmują między innymi:

– poznanie charakterystyki jazdy uczestników w ruchu drogowym,
– analizę błędów uczestników oraz ocenę stwarzanego przez nich ryzyka drogowego,
– wskazanie i wdrożenie zasad inteligentnego sposobu jazdy samochodem takich jak: optymalny tor przejazdu, płynność jazdy a średnia prędkość, dobór optymalnego położenia, korelacja pracy gazem a kierownicą, właściwe użycie hamulca oraz redukcji biegów.

Według źródeł branżowych prawidłowo wdrożone szkolenia tego rodzaju skutkują ograniczeniem szkodowości we flotach samochodowych o 20-70%.

Ogólne szczegóły szkolenia:

Szkolenie jest prowadzone na samochodach Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault lub na samochodach klienta w systemie: 1 samochód, 1 instruktor, 3 uczestników (schemat może ulec zmianie według potrzeb klienta).
Szkolenie dostosowane do potrzeb firm.
Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu i zaświadczeniem.

W razie zainteresowania szkoleniami prosimy o kontakt.

Cena szkolenia: 830 zł brutto