Szkolenie Jazdy Defensywnej

Jazda defensywna (proaktywna) to technika jazdy, której celem jest osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa na drodze. Środkami do tego służącymi są odpowiednie techniki obserwacji, inteligentne przewidywanie, a następnie uprzedzanie własnymi działaniami wydarzeń w ruchu drogowym. Dzięki temu pojazd zawsze porusza się z prędkością odpowiednią do warunków i zawsze jest wystarczająco oddalony od potencjalnych źródeł zagrożenia.

Kursy prowadzone w Szkole Bezpiecznej Jazdy Renault mają na celu przede wszystkim wykształcenie u kierowcy zdolności do prowadzenia skutecznych działań prewencyjnych, wyprzedzających. Stąd nazwa szkolenia – jazda defensywna.

Celem kursu jest także nauczenie kierowcy, jak kontrolować prędkość i pozycję pojazdu w sposób w pełni świadomy, bezpieczny i odpowiedzialny. Inne tematy poruszane w trakcie szkoleń to: przepisy ruchu drogowego związane z bezpieczeństwem, bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu, płynność i adekwatna do warunków dynamika jazdy, taktyka jazdy, prawidłowa technika wyprzedzania, jazda w trudnych warunkach, procedury zachowania bezpieczeństwa w typowych sytuacjach drogowych i kultura jazdy.

Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem samochodu klienta (istnieje możliwość wynajęcia samochodu Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault). Kursant prowadzi pojazd między innymi w warunkach normalnego ruchu na drodze publicznej, a trener Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault na bieżąco przekazuje odpowiednie wskazówki. Szkolenie kończy się przekazaniem kursantowi szczegółowego arkusza z sugestiami, co powinien on zmienić w swojej technice jazdy.

Zajęcia praktyczne obejmują między innymi:

– poznanie charakterystyki jazdy uczestników w ruch drogowym,
– analizę błędów uczestników oraz ocenę stwarzanego przez nich ryzyka drogowego,
– wskazanie i wdrożenie zasad inteligentnego sposobu jazdy samochodem takich jak: optymalny tor przejazdu, płynność jazdy a średnia prędkość, dobór optymalnego przełożenia, korelacja pracy gazem a kierownicą, właściwe użycie hamulca oraz redukcji biegów.

Realizacja szkolenia samochodem uczestnika.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt – prześlemy szczegółowe informacje.

Cena szkolenia: 750 zł brutto