Pobocze to nie jezdnia!

Pobocze zajmuje trzecią pozycję wśród miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych*. Choć przepisy jasno określają, kto i w jakiej sytuacji może poruszać się po poboczu oraz kiedy można zatrzymać tam auto, wielu kierowców nie przestrzega tych zasad. Jak bezpiecznie korzystać z pobocza?

Do czego nie służy pobocze?

W minionym roku na poboczu miało miejsce 967 wypadków, w których zginęło 150 osób*. Z czego to wynika? Jedną z niebezpiecznych praktyk wielu kierowców, zwłaszcza na jednopasmowych drogach, jest traktowanie pobocza jako dodatkowego pasa ruchu. Często zdarza się, że kierujący wolniej poruszającym się pojazdem samochodowym zjeżdża na pobocze, aby umożliwić wyprzedzanie szybciej jadącemu pojazdowi. Tymczasem jeśli na poboczu nagle pojawią się piesi czy rowerzyści albo zatrzymał się tam inny uczestnik ruchu, taka uprzejmość może doprowadzić do groźnego w skutkach wypadku – mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Do innych niebezpiecznych zachowań należy wjeżdżanie na pobocze w celu wyprzedzania z prawej strony. Zdarza się także, że kierowcy wyprzedzają innych „na trzeciego”, zmuszając auta jadące z naprzeciwka do zjazdu na pobocze. Jeśli nie zdążą one „uciec” w bok, może dojść do zderzenia czołowego.

Kto może poruszać się po poboczu?

Z przepisów wynika, że ta część drogi przeznaczona jest do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów oraz do postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem mają obowiązek poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

Patrz na linie

Auto nie może poruszać się po poboczu, ale w razie potrzeby może się na nim zatrzymać, jeżeli jest ono oddzielone od jezdni linią przerywaną. Ciągła linia krawędziowa oznacza zaś, że pojazd samochodowy w ogóle nie może jej przekroczyć.

Nawet jeśli znaki poziome dopuszczają zatrzymanie na poboczu, nie należy traktować go jak parkingu. Najlepiej, jeśli służy nam ono jako miejsce postoju tylko w awaryjnych sytuacjach,  takich jak awaria samochodu czy zatrzymanie przez policję – mówią trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. –Trzeba pamiętać również o tym, że kiedy wyjeżdżamy z pobocza na jezdnię, włączamy się do ruchu i mamy obowiązek ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego.

 

* policja.pl