Zapobiegać

Zapobiegać to pomagać kierowcy w przewidywaniu zagrożeń.
Renault pomaga kierowcom w uprzedzaniu zagrożeń i określaniu zespołu czynników pozwalających na zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku. Renault oddaje do dyspozycji kierowców urządzenia pozwalające na podniesienia własnej odpowiedzialności na drodze (regulator prędkości, sygnał ostrzegawczy świetlny lub dźwiękowy przypominający o niezapiętym pasie bezpieczeństwa) oraz ułatwiające właściwe rozpoznanie otoczenia – pomocne są tu reflektory ksenonowe, ledowe, czy regulator prędkości z funkcją kontroli odległości, zwiększający zarówno komfort prowadzenia samochodu, jak i bezpieczeństwo.

Ponieważ aż 50% wypadków jest wynikiem błędu w postrzeganiu otoczenia, zapobieganie polega także na dostarczeniu kierującemu prawidłowych informacji. Jednym z rozwiązań spełniających tę potrzebę jest system kontroli ciśnienia w oponach.

Unikanie zagrożeń to również umożliwianie kierowcy skoncentrowanie się na jego podstawowym zajęciu poprzez wspomaganie go w wykonywaniu dodatkowych czynności. Przyczyniają się do tego funkcje automatycznego włączania świateł i wycieraczek.

SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA

System monitorowania martwego pola (Blind Spot Warning, BSW) ostrzega wizualnie kierowcę o obecności pojazdu w martwym polu widzenia lewego lub prawego lusterka bocznego. Cztery czujniki (2 z przodu i 2 z tyłu) wykrywają obecność poruszających się obiektów, w tym również motocykli, w martwym polu widzenia (3 m po bokach i 3 m do tyłu od pojazdu wyposażonego w ten system).

Przy wyprzedzaniu dioda LED włącza się tylko w przypadku niewielkiej różnicy prędkości w stosunku do pojazdu wyprzedzanego. System działa w przedziale prędkości od 30 do 140 km/h. Aktywacja i dezaktywacja systemu odbywa się i może być aktywowany z menu systemów wspomagających prowadzenie (ADAS) w R-Link 2.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY ŚWIATEŁ DROGOWYCH NA ŚWIATŁA MIJANIA

Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na światła mijania (Automatic High Low Beam, AHL) jest systemem umożliwiającym przełączenie świateł drogowych na światła mijania i odwrotnie bez interwencji ze strony kierowcy. Przełączenie świateł drogowych na światła mijania następuje automatycznie po wykryciu przez umieszczoną z przodu auta kamerę innych samochodów w pobliżu lub przy wjeździe na teren zabudowany. Ponowne przełączenie ze świateł mijania na drogowe następuje, gdy tylko jest to możliwe: gdy w pobliżu nie ma innych samochodów, po wyjeździe z terenu zabudowanego. System jest aktywny przy prędkościach powyżej 45 km/h. Aktywacja/dezaktywacja funkcji automatycznej zmiany świateł odbywa się z menu R-Link 2.