Edukować

Edukować to propagować bezpieczne zachowania na drodze wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Międzynarodowy program “Bezpieczeństwo dla wszystkich”
Renault zainicjowało na świecie program „Securite et mobilite pour tous” – międzynarodowy program edukacyjny. Jest to największe w Europie przedsięwzięcie edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przygotowane dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. W 2000 roku program pod nazwą Bezpieczeństwo i Mobilność dla Wszystkich został wprowadzony w Polsce. Akcja skierowana była do szkół podstawowych i placówek oświatowych. Głównymi adresatami akcji byli uczniowie, którzy poprzez bezpośredni udział w programie mieli nie tylko dostrzec zagrożenia wynikające z uczestniczenia w ruchu drogowym, ale także nauczyć się, jak samemu zadbać o własne bezpieczeństwo. W ciągu 14 lat trwania programu „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” nauczaniem został objęty ponad 1 000 000 uczniów z ponad 5 000 szkół podstawowych w całym kraju.