Dekada

UDZIAŁ RENAULT W PROGRAMIE ONZ DEKADA DZIAŁAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2011–2020

Od ponad 50 lat Renault stara się stale polepszać bezpieczeństwo drogowe we wszystkich krajach, w których posiada oddziały. Renault pragnie wesprzeć swoją wiedzą Dekadę działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011–2020, światowy program ONZ, którego rozpoczęcie ogłoszono wczoraj.
W planach jest wiele działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego: przedłużenie współpracy Renault z programem Szóstka z jazdy dla młodych kierowców oraz stworzenie wspólnie z Uniwersytetem Świętego Józefa w Bejrucie instytutu poświęconego edukacji i badaniom.

Według ONZ w 2020 r. wypadki drogowe będą stanowić trzecią przyczynę śmiertelności na świecie. Organizacja ogłosiła, że w najbliższej dekadzie będzie podejmować działania, które mają zapobiec śmierci pięciu milionów osób. Renault pomoże ONZ we wdrożeniu tego programu poprzez już realizowane działania oraz działania podejmowane po raz pierwszy w poszczególnych krajach i na całym świecie.

Uświadamianie obecnych i przyszłych kierowców
Uświadamianie, jak ważne jest stosowanie odpowiednich zasad i zwyczajów podczas prowadzenia samochodu, odbywa się na wielu płaszczyznach. Zmierzające do tego działania są prowadzone w samym koncernie – Renault oferuje bowiem swoim pracownikom specjalne fora i szkolenia mające na celu uczulenie na zagrożenia w ruchu drogowym.
Akcja uświadamiania prowadzona jest również poza koncernem. Obejmuje ona przede wszystkim przyszłych kierowców. W ramach operacji Szóstka z jazdy dla młodych kierowców już od piętnastu lat uczy się zasad ruchu drogowego francuskich gimnazjalistów i licealistów w wieku od 14 do 18 lat. W programie promującym odpowiedzialną jazdę wzięło już udział 120 000 młodych ludzi, którzy zasiedli w specjalnie przygotowanych samochodach Renault wyposażonych w dodatkowe pedały.

Międzynarodowy program Renault Bezpieczeństwo dla wszystkich, w którym szkolenia przeszło ponad dwanaście milionów młodych ludzi, w tym roku będzie obchodził dziesiątą rocznicę swojego powstania. Jest to największa w historii operacja szkoleń w zakresie bezpieczeństwa drogowego prowadzona przez producenta samochodowego. Doroczny międzynarodowy finał programu odbędzie się 27 maja w centrum badawczo-rozwojowym Technocentre w Guyancourt (Francja, departament 78). Wezmą w nim udział dzieci ze szkół podstawowych z wielu krajów, m.in.: z Polski, Portugalii, Turcji, Bułgarii.

Wprowadzanie innowacji – coraz bezpieczniejsze samochody Renault
Bezpieczeństwo pasażerów samochodu jest najważniejszym priorytetem Renault. Dlatego koncern tworzy nowe rozwiązania technologiczne: ich celem jest zapobieganie wypadkom
i jak najlepsza ochrona pasażerów w przypadku ich wystąpienia. System FIX 4 SURE jest zespołem takich właśnie rozwiązań technologicznych. Stosowany na wszystkich miejscach w samochodzie ma minimalizować obrażenia w obrębie jamy brzusznej, zmniejszając ryzyko tzw. nurkowania. W zakresie rozwiązań zapobiegania wypadkom Renault, jako pierwszy producent samochodowy, wprowadziło system 4Control zapewniający lepszą kontrolę nad torem jazdy i prędkością samochodu. Niebawem Renault poszerzy system wspomagania jazdy o rozwiązanie Visio System. System ten, zapewniający szersze pole widzenia, pomoże w unikaniu sytuacji grożących wypadkiem, takich jak zjechanie z pasa, oraz poprawi widoczność w nocy.

Ściślejsza współpraca z podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem drogowym
Dla Renault bezpieczeństwo drogowe jest bardzo ważnym elementem społecznej polityki prozdrowotnej. Renault uważa, że w tym zakresie konieczne jest utrzymywanie ścisłej współpracy z władzami, instytucjami badawczymi i edukacyjnymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego.
We Francji Renault przekazuje straży pożarnej setki pojazdów rocznie. Strażacy mogą ćwiczyć na nich w prawdziwych warunkach jazdy, dzięki czemu poprawia się skuteczność ich działania podczas interwencji, a także ich własne bezpieczeństwo. Renault przekazuje również straży karty techniczne informujące o zalecanych miejscach cięcia w przypadku konieczności wydobycia z pojazdu ofiar wypadku.
Poza Francją – przede wszystkim w krajach, w których szybko wzrasta liczba samochodów – Renault stara się pomagać władzom w budowaniu baz danych dotyczących wypadków, które są niezbędną podstawą w działaniach na rzecz bezpieczeństwa na drogach.
Z tą własnie misją związane jest założenie przez Fundację Renault i Uniwersytet Świętego Józefa w Bejrucie katedry edukacyjno-badawczej w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego, przeznaczonej dla państw Maghrebu i całego Bliskiego Wschodu.

Carlos Ghosn, prezes Renault
Musimy wykorzystać wszystkie środki, jakie mamy do dyspozycji, by zadbać o większe bezpieczeństwo na drogach na całym świecie. Dlatego właśnie Renault jest aktywnym członkiem Global Road Safety Partnership, organizacji, w której działają władze państwowe, przedstawiciele sektora prywatnego oraz społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja ta prowadzi działania na rzecz bezpieczeństwa drogowego przede wszystkim w krajach rozwijających się, w których ma miejsce prawie 90% wypadków i zgonów
w ruchu drogowym. Czynna współpraca wszystkich zainteresowanych stron przyczyni się niewątpliwie do sukcesu Dekady działań ONZ.