Administratorami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13 oraz Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-231) przy ul. Odlewniczej 8. Pani/Pana dane osobowe będą współadministrowane w celu umówienia się na kursy bezpiecznej jazdy organizowane przez Szkołę Bezpiecznej Jazdy Renault.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu marketingu produktów i usług Renault Polska jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Państwa dyspozycji jest pod adresem e-mail: renault.iod@renault.com.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umówienia się na szkolenie bezpiecznej jazdy organizowane przez Szkołę Bezpiecznej Jazdy Renault na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie zapisania się na kursy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz umówienia terminu szkolenia. Następnie, informacje o odbyciu przez Panią/Pana szkolenia mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z odbytym szkoleniem.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu realizacji marketingu Renault Polska są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażonej zgody. W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w zautomatyzowanym procesie, opartym na profilowaniu, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań. Dążymy bowiem do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko potencjalnie intersujące Panią/Pana informacje – spersonalizowane propozycje. Pani/Pana dane osobowe w celu dostarczania materiałów marketingowych będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody.

Dane zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu, w szczególności w odniesieniu do profilowania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego może ją Pani/Pan w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Panią/Panem) i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Renault Polska: renault.iod@renault.com.pl.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu organizatorem szkolenia.