Metodyka

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault oparta jest na szkoleniach z ryzyka drogowego w systemie szkoleniowym przyjętym w Szwecji, gdzie uczestnicy uczą się rozpoznawać i eliminować zagrożenia w ruchu drogowym w najprostszy i najbardziej efektywny sposób. Metodyka jest oparta o dorobek psychologii behawioralnej, w sposób szczególny uwzględnia pierwszą naturalną reakcję kierowcy na zewnętrzne bodźce.

Przygotowanie do szkoleń w Szkole Bezpiecznej Jazdy Renault rozpoczyna się od spotkania z klientem w celu poznania jego oczekiwań, omówienia ich oraz przygotowania programu dopasowanego do jego potrzeb.
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zajęcia korelują ze sobą tworząc razem spójny efekt w postaci zmiany postawy kierowcy na świadomego uczestnika ruchu drogowego, przekonanego do bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

W pierwszej części teoretycznej uczestnik szkolenia wypełnia test z zakresu wiedzy o ruchu drogowym, omawiane są przepisy, systemy bezpieczeństwa funkcjonujące we współczesnych samochodach, różne postawy kierowców, zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po zakończeniu części praktycznej podczas podsumowania kursu, grupa wspólnie rozwiązuje test z początku zajęć. Uczestnicy sami są w stanie prawidłowo ocenić swoje wcześniejsze odpowiedzi i odpowiedni je skorygować.

Szkolenia praktyczne odbywają się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy, wktórym znajdują się 4 płyty poślizgowe, szarpak, okrąg oraz wzniesienia – wszystko po to, aby w bezpiecznych warunkach odwzorować ryzykowne sytuacje występujące w ruchu drogowym.

Szkolenia w systemie skandynawskim poparte są z nowoczesnymi technikami inspirowania do rozwoju umiejętności kierowania pojazdami, co daje wymierne efekty w wynikach poprawy bezpieczeństwa. Szkolenia mają za zadanie zweryfikować błędne nawyki kierujących, a także ukazać granice, których bezpieczne przekroczenie jest możliwe jedynie w warunkach infrastruktury toru szkoleniowego.