Kim jesteśmy

Renault, jako producent jednych z najbezpieczniejszych samochodów świata, od lat zaangażowany jest w działania edukacyjne zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jedną z takich inicjatyw jest Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault – pierwsza na świecie markowa szkoła doskonalenia techniki jazdy Renault. Celem działań Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault jest stałe zwiększanie bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez umożliwienie kierowcom kompleksowego doskonalenia techniki jazdy, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz propagowanie odpowiedzialnych zachowań na drodze.

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault proponuje kompleksowe szkolenia w zakresie bezpiecznej jazdy samochodem. Szkolenia te mają na celu wykształcenie u uczestników umiejętności zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom drogowym (tzw. jazda defensywna), zdolności panowania nad pojazdem na torze szkoleniowym z użyciem płyt poślizgowych oraz poznanie technik jazdy ekonomicznej (ekojazda / ecodriving).