Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault oferuje uczestnikom realizacje szkoleń w najnowocześniejszym ośrodku doskonalenia techniki jazdy w Polsce, który spełnia najwyższe europejskie standardy. Tor Modlin zlokalizowany jest 36 km od centrum Warszawy.

Klienci mają do dyspozycji:

Tor szkoleniowy, na którym znajduje się:
– 6 niezależnych modułów treningowych;
– 4 płyty poślizgowe:
Wzniesienie – dwa wzniesienia treningowe: „suche” i „mokre”. Obydwa zbudowane na skarpach o spadku 10%. Płyta poślizgowa (o wymiarach 4 x 45 m) zlokalizowana jest na zjeździe ze wzniesienia ze sztucznym nawadnianiem.
Szarpak – duża płyta poślizgowa o wymiarach 20 x 100 m. Przed najazdem na płytę znajduje się urządzenie destabilizujące tor jazdy (szarpak). Sekcja ma sterowane elektronicznie przeszkody mokre (2 rzędy po 4 kurtyny), mogące tworzyć ściany wodne o wysokości do 2,5 m oraz przeszkody suche – automatycznie podnoszone i opuszczane płotki.
Płyta poślizgowa mała – ma wymiary 9 x 75 m. Znajdują się na niej przeszkody mokre w postaci kurtyn (2 rzędy po 3 kurtyny), mogące tworzyć sterowane komputerowo ściany wodne do wysokości ok. 1,5 m.
Płyta poślizgowa okrągła – o średnicy wewnętrznej 40 m, pas poślizgowy mający szerokość 7 m. Sekcja wyposażona jest w 2 kurtyny wodne.
Wszystkie płyty poślizgowe są przystosowane do ćwiczeń wszystkimi rodzajami pojazdów: osobowymi, dostawczymi, ciężarowymi oraz autobusami.

Łączna powierzchnia płyt poślizgowych to 3900 m2.
– 2 place manewrowe