O nas

Informacje o Szkole Bezpiecznej Jazdy Renault, zajmującej się szkoleniami w dziedzinie bezpiecznej jazdy samochodem, ekojazdy oraz reagowania w sytuacjach awaryjnych.

KIM JESTEŚMY

Renault, jako producent jednych z najbezpieczniejszych samochodów świata, od lat zaangażowany jest w działania edukacyjne zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jedną z takich inicjatyw jest Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault…
Czytaj więcej >

Podstawą kursów reagowania w sytuacjach awaryjnych prowadzonych przez Szkołę Bezpiecznej Jazdy Renault są ćwiczenia praktyczne, prowadzone w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Tor Modlin przez licencjonowanych instruktorów techniki jazdy.

METODYKA

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault oparta jest na szkoleniach z ryzyka drogowego w systemie szkoleniowym przyjętym w Szwecji, gdzie uczestnicy uczą się rozpoznawać i eliminować zagrożenia w ruchu drogowym w najprostszy i najbardziej efektywny sposób…
Czytaj więcej >

Płyta poślizgowa długości 120 m, krąg poślizgowy średnicy 60 m, mała płyta poślizgowa, płyty betonowe, tor do jazdy terenowej (szkolenia off-road).

OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault oferuje uczestnikom realizacje szkoleń w najnowocześniejszym ośrodku doskonalenia techniki jazdy w Polsce, który spełnia najwyższe europejskie standardy. Tor Modlin zlokalizowany jest 36 km od centrum Warszawy…
Czytaj więcej >

Szkoła dysponuje flotą corocznie wymienianych samochodów szkoleniowych, serwisowanych przez Renault Polska.

BEZPIECZEŃSTWO

W samochodach treningowych Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault można zawsze czuć się pewnie i bezpiecznie. Wszystkie samochody po 12 miesiącach eksploatacji wymieniane są na nowe. Szkoła dysponuje też autoryzowanym zapleczem technicznym Renault…
Czytaj więcej >

Trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault to licencjonowani instruktorzy techniki jazdy, wysoko wykwalifikowani również w dziedzinie jazdy defensywnej oraz ecodrivingu.

TRENERZY

W Szkole Bezpiecznej Jazdy Renault pracuje grupa doświadczonych trenerów. Ich wiedza oraz ogromna praktyka, pozwalają na prawidłową analizę zachowań kierowców oraz zagrożeń wynikających z braku doświadczenia czy umiejętności…
Czytaj więcej >

Know-how szkoły pochodzi między innymi z koncernu Renault, który jest twórcą wielu programów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wykorzystujemy również najlepsze europejskie wzorce w dziedzinie prowadzenia szkoleń z bezpiecznej jazdy.

KNOW-HOW

Program szkoleniowy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie osób związanych ze szkoleniami poprawiającymi umiejętności kierowców. W trakcie jego tworzenia wykorzystano także ogromne doświadczenie firmy Renault…
Czytaj więcej >

Renault, jako producent jednych z najbezpieczniejszych samochodów świata, od lat zaangażowany jest w działania edukacyjne zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jedną z takich inicjatyw jest Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault – pierwsza na świecie markowa szkoła doskonalenia techniki jazdy Renault.

Celem działań Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault jest stałe zwiększanie bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez umożliwienie kierowcom kompleksowego doskonalenia techniki jazdy, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz propagowanie odpowiedzialnych zachowań na drodze.

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault proponuje kompleksowe szkolenia w zakresie bezpiecznej jazdy samochodem. Kursy te mają na celu wykształcenie u uczestników umiejętności zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom drogowym (tzw. jazda defensywna / jazda proaktywna), zdolności panowania nad pojazdem w ekstremalnych warunkach drogowych (szkolenia prowadzone na autodromie z użyciem płyt poślizgowych) oraz poznanie technik jazdy ekonomicznej (ekojazda / ecodriving).