Doskonalenie techniki jazdy III stopnia

Szkolenie z bezpiecznej jazdy samochodem trzeciego stopnia trwa do 7 godzin, przy czym 5 godzin poświęcone jest na zajęcia praktyczne na autodromie. Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy ukończyli drugi stopień szkolenia i legitymują się zaawansowanymi umiejętnościami.

Podczas zajęć praktycznych na autodromie trenerzy uczą utrzymywania kontroli nad samochodem w skomplikowanych sytuacjach drogowych przy prędkościach (w niektórych ćwiczeniach) zbliżonych do prędkości pozamiejskich. Ćwiczenia obejmują wyłącznie techniki podwyższające bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.

Szkolenie to jest m.in. wykorzystywane przez przedstawicieli służb mundurowych i osoby poruszające się pojazdami uprzywilejowanymi w celu odświeżenia i rozwinięcia umiejętności.

Kurs jest prowadzony na samochodach Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

  • Szybki slalom na płycie poślizgowej – ćwiczenie symulujące wyminięcie serii przeszkód nawierzchni o niskiej przyczepności; uczestnicy uczą się prawidłowej techniki skręcania i kontrolowania toru jazdy, także w razie uślizgów przedniej lub tylnej osi pojazdu. Ćwiczenie jest wykonywane przy względnie wysokiej prędkości, aby realnie oddać warunki typowe dla jazdy szosowej.
  • Dynamiczny przejazd zakrętów o zmiennej nawierzchni – uczestnicy, korzystając ze wskazówek trenera, pokonują krętą, skomplikowaną trasę, której fragmenty charakteryzują się niską przyczepnością (krąg poślizgowy), a kursant uczy się dostosowywać prędkość do warunków jazdy.
  • Ćwiczenia z jazdy szosowej – ćwiczenia wykonywane przy znacznych prędkościach, lecz w bezpiecznym otoczeniu, na specjalnym, rozległym torze do jazdy szosowej. Uczestnicy zapoznają się tu z prawidłowym torem jazdy w zakręcie, techniką hamowania oraz przyspieszania.
  • Omijanie serii przeszkód na suchej i mokrej nawierzchni – zaawansowane ćwiczenie wykonywane na płycie poślizgowej oraz płycie betonowej. Uczy prawidłowego zachowania w trudnych sytuacjach drogowych, gdy kierujący jest zmuszony do awaryjnego ominięcia kilku następujących po sobie przeszkód. Trenerzy zwracają uwagę na prawidłową technikę skręcania, hamowania oraz techniki utrzymywania stabilności pojazdu.
  • Wahadło (poślizg na prostej w jeździe szosowej) – ćwiczenie wykonywane na płycie poślizgowej przy znacznej prędkości; kursant uczy się kontrolować pojazd w serii następujących po sobie bocznych uślizgów samochodu.
  • Jazda po kręgu poślizgowym. Kursanci doskonalą technikę kontrolowania nadsterowności oraz podsterowności pojazdu. Trenerzy przekazują również kursantom wiedzę na temat sposobu działania systemu ESP, a uczestnicy mają możliwość doświadczyć ingerencji ESP w praktyce.
  • Jazda na trolejach. Troleje (specjalne wózki przymocowane do tylnej osi samochodu) symulują głębokie poślizgi pojazdu i uczą efektywnej pracy rąk na kole kierownicy.
  • Jazda na trolejach na czas. Trudne ćwiczenie, wymagające sprawnej pracy rąk na kierownicy, opanowania emocji i dobrego wyczucia uślizgów samochodu. Trener, obecny w pojeździe, udziela odpowiednich wskazówek.
  • Próba sprawnościowa na czas – test umiejętności nabytych w trakcie całego szkolenia.