Doskonalenie techniki jazdy II stopnia

Szkolenie drugiego stopnia trwa do 7 godzin, przy czym 5 godzin poświęcone jest na zajęcia praktyczne na autodromie. Kurs koncentruje się na doskonaleniu techniki wykonywania manewrów awaryjnych, a także uczy postępowania w złożonych sytuacjach drogowych, wymagających od kierowcy zaawansowanych umiejętności. Szkolenie jest prowadzone na samochodach Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

  • Jazda slalomem pokonywanym na drugim biegu po płycie poślizgowej. Ćwiczenie wymusza prawidłową pracę rąk na kierownicy oraz zapoznaje kursantów z poślizgiem samochodu i technikami jego kontrolowania.
  • „Linia”, czyli doskonalenie szybkiej pracy rąk na kierownicy. Podczas tego ćwiczenia kursanci muszą bardzo wydajnie kręcić kierownicą, co jest możliwe tylko przy prawidłowej technice wykonywania tej czynności, zademonstrowanej wcześniej przez trenerów.
  • Jazda po kręgu poślizgowym – doskonalenie umiejętności. – Kursanci doskonalą umiejętność radzenia sobie ze zjawiskami nadsterowności oraz podsterowności oraz ćwiczą korzystanie z systemu stabilizacji toru jazdy – ESP
  • Hamowanie z ABS na śliskiej nawierzchni połączone z omijaniem przeszkody. Nauka prawidłowego korzystania z systemu ABS podczas hamowania połączonego z awaryjnym omijaniem przeszkody. Ćwiczenie wykonywane jest na płycie poślizgowej.
  • Hamowanie w zakręcie – ćwiczenie to, wykonywane na kręgu poślizgowym oraz otaczającej go płycie betonowej, uczy prawidłowego zachowania w razie konieczności przeprowadzenia hamowania awaryjnego na łuku drogi. Manewr jest wykonywany na nawierzchni śliskiej, przyczepnej oraz jedną stroną pojazdu na nawierzchni śliskiej (symulacja hamowania jedną stroną na poboczu).
  • Ósemka – ćwiczenie prawidłowego pokonywania sekwencji zakrętów o różnej nawierzchni. Ćwiczenie wykonywane jest częściowo na kręgu poślizgowym, a częściowo na nawierzchni o wysokiej przyczepności.
  • Asymetryczny slalom na płycie poślizgowej – kursanci poznają technikę pokonywania zakrętów o różnym stopniu trudności i kącie, na nawierzchni o niskiej przyczepności.
  • Pokonywanie sekwencji zakrętów przechodzących przez wzniesienie – ćwiczenie uczące kursanta płynności w pokonywaniu kilku następujących po sobie zakrętów ze znaczną różnicą poziomów i nawierzchnią o zmiennej przyczepności. Nauka dociążania osi pojazdu w celu poprawienia przyczepności i unikania pod- i nadsterowności.
  • Próba sprawnościowa na czas – test wszystkich umiejętności nabytych w trakcie szkolenia.