Doskonalenie techniki jazdy I stopnia

Szkolenie pierwszego stopnia trwa do 7 godzin, przy czym 5 godzin poświęcone jest na zajęcia praktyczne na autodromie. Kurs koncentruje się na wykształceniu właściwych nawyków związanych z pozycją za kierownicą i ergonomią pracy kierowcy, głównych zasadach prawidłowej techniki jazdy oraz prawidłowym wykorzystaniu systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego dostępnych we współczesnych pojazdach. Szkolenie jest prowadzone na samochodach Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

 • Prawidłowa pozycja za kierownicą – trenerzy uczą kursantów, jak prawidłowo ustawić fotel, zagłówek, mocowanie pasów oraz kierownicę i jak posługiwać się kołem kierownicy w celu osiągnięcia maksymalnego bezpieczeństwa i kontroli nad pojazdem.
 • Jazda slalomem pokonywanym na pierwszym biegu po płycie poślizgowej. Ćwiczenie to uczy prawidłowej pracy rąk na kierownicy i zaznajamia z podstawami prowadzenia pojazdu na śliskiej nawierzchni.
 • „Linia”, czyli ćwiczenie szybkiej pracy rąk na kierownicy. Podczas tego ćwiczenia uczestnicy muszą bardzo wydajnie kręcić kierownicą, co jest możliwe tylko przy prawidłowej technice wykonywania tej czynności, zademonstrowanej wcześniej przez trenerów.
 • Jazda po kręgu poślizgowym. Kursanci zapoznają się ze zjawiskami nadsterowności oraz podsterowności i uczą się je kontrolować. Trenerzy przekazują również kursantom wiedzę na temat sposobu działania systemu ESP, a uczestnicy mają możliwość doświadczyć ingerencji ESP w praktyce.
 • Jazda na trolejach. Troleje (specjalne wózki przymocowane do tylnej osi samochodu) symulują głębokie poślizgi pojazdu i uczą efektywnej pracy rąk na kole kierownicy.
 • Hamowanie z ABS na śliskiej nawierzchni. Nauka prawidłowego korzystania z systemu ABS podczas hamowania na wprost na płycie poślizgowej, na nawierzchni śliskiej, przyczepnej oraz jednostronnie na nawierzchni śliskiej. Porównywanie długości drogi hamowania przy różnych prędkościach.
 • Przejazd zakrętu ze zmieniająca się nawierzchnią uczy kursantów prawidłowej reakcji w razie napotkania nagłych zmian przyczepności drogi (np. najechanie na lód, zjechanie na pobocze i powrót na przyczepną nawierzchnię). Kursanci uczą się kontrolować pojawiające się wówczas uślizgi pojazdu.
 • Awaryjna zmiana pasa ruchu – ćwiczenie wykonywane na płycie poślizgowej. Osoby szkolone pod nadzorem trenera uczą się kontrolować poślizgi przedniej, tylnej i obu osi pojazdu powstające w trakcie i po manewrze awaryjnej zmiany pasa ruchu.
 • Pokonywanie zakrętu przechodzącego przez wzniesienie – ćwiczenie uczące kursanta płynności w pokonywaniu łuku drogi przechodzącego przez strome wzniesienie z nawierzchnią o zmiennej przyczepności. Nauka dociążania osi pojazdu w celu poprawienia przyczepności i unikania pod- i nadsterowności. W czasie tego ćwiczenia kursant dodatkowo zobaczy jak efektywnie ruszać pod górę z/ bez wykorzystania systemów wspomagających kontrolę trakcji – ASR.
 • Opcjonalnie: alko-test. Alko-test to ćwiczenie, podczas którego uczestnicy przejeżdżają wyznaczoną trasę wyposażeni w specjalne gogle imitujące stan upojenia alkoholowego. Ćwiczenie ma pełnić funkcję uświadamiającą, jak spożycie alkoholu upośledza sprawność kierowcy.
 • Próba sprawnościowa na czas – test wszystkich umiejętności nabytych w trakcie szkolenia.