Jazda proaktywna (jazda defensywna)

Jazda proaktywna (inna nazwa: jazda defensywna) to technika jazdy samochodem, której celem jest osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa na drodze. Środkami do tego służącymi są odpowiednie techniki obserwacji, inteligentne przewidywanie, a następnie uprzedzanie własnymi działaniami wydarzeń w ruchu drogowym. Dzięki temu pojazd zawsze porusza się z prędkością dostosowaną do warunków i zawsze jest wystarczająco oddalony od potencjalnych źródeł zagrożenia.

Kursy prowadzone w Szkole Bezpiecznej Jazdy Renault mają na celu przede wszystkim wykształcenie u kierowcy zdolności do prowadzenia skutecznych działań zapobiegawczych, wyprzedzających. Stąd nazwa szkolenia – jazda proaktywna.

Celem kursu jazdy defensywnej jest nauczenie kierowcy, jak kontrolować prędkość i pozycję pojazdu w sposób w pełni świadomy, bezpieczny i odpowiedzialny. Inne tematy poruszane w trakcie szkoleń to przepisy ruchu drogowego związane z bezpieczeństwem, bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu, płynność jazdy, taktyka jazdy, prawidłowa technika wyprzedzania, doskonalenie techniki jazdy w trudnych warunkach drogowych i kultura jazdy.

Według źródeł branżowych, prawidłowo wdrożone szkolenia tego rodzaju skutkują ograniczeniem szkodowości we flotach samochodowych o 20-70%.

Standardowe szkolenie składa się w 90% z zajęć praktycznych i odbywa na samochodzie Klienta. Uczestnik prowadzi pojazd w warunkach normalnego ruchu na drodze publicznej, a trener Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault na bieżąco przekazuje odpowiednie wskazówki. Szkolenie kończy się przekazaniem kursantowi pisemnego podsumowania ze wskazówkami mówiącymi, co powinien on zmienić w swojej technice jazdy.

Szkolenie, zależnie od życzeń klienta, może też mieć znacznie bardziej rozbudowaną formę, uzupełnioną wykładami i warsztatami grupowymi oraz ćwiczeniami praktycznymi w zróżnicowanych warunkach drogowych.

W razie Państwa zainteresowania takimi szkoleniami, prosimy o kontakt.