Ekojazda – standardowe szkolenie praktyczne

Nowoczesne konstrukcje silników umożliwiły opracowanie nowego, inteligentnego sposobu użytkowania samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek. Ten optymalny sposób wykorzystania pojazdu nazwano ekojazdą.

Ekojazda (ecodriving) to pojęcie oznaczające świadomą i kontrolowaną jazdę, przynoszącą korzyści w postaci oszczędności 5-20% paliwa, zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu. Wszystko to można uzyskać dzięki niewielkim nakładom finansowym, których zwrot zwykle następuje w ciągu 4-7 miesięcy.

Na czym polega ekojazda?

Zgodnie z podstawowymi zasadami ekojazdy należy między innymi:

 • Utrzymywać stałą prędkość na jak najdłuższych odcinkach, jeśli pozwalają na to względy bezpieczeństwa
 • Podczas jazdy z równomierną prędkością używać jak najwyższego biegu
 • Nie używać biegu jałowego podczas dojeżdżania do skrzyżowania lub zatrzymywania się
 • Przyspieszać dynamicznie, mocno wciskając pedał gazu
 • Zmieniać bieg na wyższy tak szybko, jak tylko jest to możliwe
 • Dbać o właściwy stan pojazdu, m.in. przez regularną kontrolę ciśnienia w oponach i prawidłowe serwisowanie.
 • Możliwość wykorzystania, jako element programu CSR (Corporate Social Responsibility).

Podczas kursu trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault przekazują szczegółową wiedzę na temat techniki ekojazdy oraz sposobów jej stosowania w rzeczywistych sytuacjach drogowych. Szkolenia z ecodrivingu prowadzone przez Szkołę Bezpiecznej Jazdy Renault koncentrują się na technikach mających na celu obniżenie zużycia paliwa bez strat dla średniej prędkości jazdy.

Przebieg szkolenia:

Podczas standardowego szkolenia w każdym samochodzie znajduje się trzech uczestników oraz jeden trener. Kurs trwa 2 godziny 15 minut, odbywa na samochodach Klienta i składa z czterech głównych elementów:

 • Jazdy obserwowanej – kursanci po kolei prowadzą samochód w swoim zwykłym stylu; rejestrowane są parametry zużycia paliwa i średniej prędkości.
 • Wykładu na temat zasad ecodrivingu.
 • Jazdy z instruktażem trenera, podczas której ponownie rejestruje się spalanie, przejechany dystans i czas przejazdu. W warunkach szkoleniowych uzyskuje się obniżenie zużycia paliwa o 10-40%, przy niezmienionej średniej prędkości.
 • Podsumowania, podczas którego trener porównuje oba przejazdy każdego z kursantów i przekazuje wskazówki dotyczące dalszych ćwiczeń podczas codziennej jazdy samochodem.

Dla klientów korporacyjnych dostępne są inne warianty szkolenia, np. z mniejszą liczbą kursantów w samochodzie, dłuższym czasem zajęć praktycznych lub na samochodach Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Korzyści z wdrożenia programu ekojazdy we flocie samochodowej

 • Obniżenie zużycia paliwa w pojazdach firmowych o 5-20%.
 • Obniżenie wypadkowości o ok. 10% (według naszych doświadczeń), dzięki czemu zmniejszają się koszty napraw i ubezpieczenia pojazdów, a także zmniejsza się liczba przestojów i nieobecności.
 • Obniżenie zużycia pojazdów (układ przeniesienia napędu, układ hamulcowy, zawieszenie, silnik).
 • Poprawa wizerunku firmy na bardziej ekologiczny.
 • Zwrot inwestycji w szkolenia z ecodrivingu następuje zwykle po upływie ok. 4-7 miesięcy. Po tym okresie firma korzysta ze wszystkich wymienionych korzyści, nie ponosząc dodatkowych kosztów.

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault oferuje także zaawansowane szkolenia z ekojazdy z użyciem telemetrycznego pomiaru parametrów jazdy.