Ekojazda

Nowoczesne konstrukcje silników umożliwiły opracowanie nowego, inteligentnego sposobu użytkowania samochodów. Ten optymalny sposób wykorzystania pojazdu nazwano ekojazdą.

Ekojazda

Ekojazda (ecodriving) to pojęcie oznaczające świadomą i kontrolowaną jazdę, przynoszącą korzyści w postaci oszczędności 5-20% paliwa, zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu. Wszystko to można uzyskać dzięki niewielkim nakładom finansowym, których zwrot zwykle następuje w ciągu 5-8 miesięcy.

Na czym polega ekojazda?

Zgodnie z podstawowymi zasadami ekojazdy należy między innymi:

  • Utrzymywać stałą prędkość na jak najdłuższych odcinkach, jeśli pozwalają na to względy bezpieczeństwa.
  • Podczas jazdy z równomierną prędkością używać jak najwyższego biegu.
  • Nie używać biegu jałowego podczas dojeżdżania do skrzyżowania lub zatrzymywania się.
  • Przyspieszać dynamicznie, mocno wciskając pedał gazu.
  • Zmieniać bieg na wyższy tak szybko, jak tylko jest to możliwe.
  • Dbać o właściwy stan pojazdu, m.in. przez regularną kontrolę ciśnienia w oponach i prawidłowe serwisowanie.

Podczas kursu trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault przekazują szczegółową wiedzę na temat techniki ekojazdy oraz sposobów jej stosowania w rzeczywistych sytuacjach drogowych. Po zakończonym szkoleniu, uczestnik otrzymuje wypełnione przez trenera arkusze sugestii i wskazówek na temat tego, nad jakimi elementami swojej jazdy powinien dalej samodzielnie pracować. Szkolenia z ecodrivingu prowadzone przez Szkołę Bezpiecznej Jazdy Renault koncentrują się na technikach mających na celu obniżenie zużycia paliwa bez strat dla średniej prędkości jazdy.

Szkolenie z użyciem telemetrii

W ofercie Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault znajduje się zaawansowane, indywidualne szkolenie z użyciem telemetrycznego pomiaru parametrów jazdy. Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault od jesieni 2011 r. jako pierwsza ze szkół doskonalenia techniki jazdy w Polsce oferuje kursy ecodrivingu z użyciem telemetrycznego pomiaru parametrów jazdy.

Jest to najbardziej zaawansowane szkolenie z ekojazdy dostępne na polskim rynku. Podczas zajęć trener monitoruje parametry pracy pojazdu oraz technikę jazdy kierowcy za pomocą komputera podłączonego do gniazda diagnostycznego samochodu (OBD). Dzięki temu w trakcie jazdy instruktor na bieżąco dysponuje informacjami na temat zużycia paliwa, włączonego biegu, położenia pedałów, obrotów silnika itp. (ok. 20 parametrów).

Po zakończeniu jazdy wykorzystywane przez nas oprogramowanie generuje raport w formacie Excel. Pozwala to na precyzyjne wskazanie kierowcy miejsc, w których popełniał on błędy lub w których – przeciwnie – zaoszczędził paliwo. Szkolenie wywiera na kursantach silne wrażenie, pokazując im dokładnie, skąd biorą się oszczędności paliwa. Skutkuje to trwalszymi efektami, a tym samym większymi oszczędnościami paliwa w długiej perspektywie czasowej.

Kurs obejmuje 2 godziny zajęć praktycznych i jest prowadzony w trybie indywidualnym, z użyciem samochodów Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Termin uzgadniany jest indywidualnie.

Cena i szczegóły: prosimy o kontakt.

Szkolenie standardowe

Standardowe szkolenie z ekojazdy przeprowadzamy w trybie indywidualnym. Część praktyczna trwa 2 godziny i odbywa się z wykorzystaniem samochodu klienta. Składa się z trzech głównych elementów:

Jazdy obserwowanej – kursant prowadzi samochód w swoim zwykłym stylu; rejestrowane są parametry zużycia paliwa i średniej prędkości.

Jazdy z instruktażem trenera, podczas której ponownie rejestruje się spalanie, przejechany dystans i czas przejazdu. W warunkach szkoleniowych uzyskuje się obniżenie zużycia paliwa o 10-40%, przy niezmienionej średniej prędkości.

Podsumowania, podczas którego trener porównuje wszystkie wykonane przejazdy i przekazuje wskazówki dotyczące dalszych ćwiczeń podczas codziennej jazdy samochodem.

Możliwe są również inne schematy szkolenia, zależnie od stopnia zaawansowania i preferencji uczestnika.

Termin uzgadniany jest indywidualnie.

Cena szkolenia trwającego łącznie 2 godziny 40 minut: 599 zł brutto.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt – prześlemy Państwu szczegółowe informacje. Serdecznie zapraszamy!