Metodyka

Metodyka Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault odnosi się do dwóch obszarów: teoretycznego oraz praktycznego. Każdy z nich ma precyzyjnie zbudowany profil, który powstał w oparciu o staranne analizy błędów najczęściej popełnianych przez kierowców.

Przygotowanie teoretyczne do szkoleń w Szkole Bezpiecznej Jazdy Renault rozpoczyna się od spotkania z Klientem w celu poznania jego oczekiwań. To – wraz z analizą przyczyn najczęściej zdarzających się wypadków i kolizji – pozwala przygotować program precyzyjnie dopasowany do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Większość prowadzonych przez Szkołę Bezpiecznej Jazdy Renault szkoleń poprzedzonych jest warsztatami teoretycznymi z wykorzystaniem najnowszych technik audiowizualnych. Dzięki temu uczestnicy szkolenia przystępują do części praktycznej doskonale przygotowani i świadomi zakresu oraz metod ćwiczeń.

Szkolenia praktyczne odbywają się zarówno na autodromie (torze szkoleniowym wyposażonym w płyty poślizgowe), jak
i – w przypadku szkoleń z jazdy defensywnej oraz ekojazdy – w ruchu drogowym.

Wszystko po to, aby u szkolonych kierowców wyeliminować niewłaściwe odruchy, nauczyć ich panowania nad pojazdem
w ekstremalnych warunkach drogowych, a przede wszystkim – nauczyć skutecznego unikania sytuacji grożących kolizją.

Ważne jest także pokazanie, że świadomość własnych umiejętności umożliwia lepsze dostosowanie swojego zachowania do warunków panujących na drodze. Szkolenie uważane jest za udane, gdy po jego ukończeniu kierowca nie tylko nie przekracza granicy swoich umiejętności, ale nawet się do niej nie zbliża.