Regulamin

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

  1. • Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Szkołę Bezpiecznej Jazdy Renault, zwaną dalej Organizatorem.
  2. • Wpłata powinna być dokonana na konto Organizatora na 7 dni przed datą szkolenia.
  3. • Jeżeli wpłata została dokonana w późniejszym terminie niż 7 dni, podstawą do przyjęcia Uczestnika na szkolenie jest okazanie oryginału lub kopii potwierdzenia wpłaty.
  4. • Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej w terminie 3 dni od daty szkolenia.
  5. • Odstąpienie jest skuteczne, jeżeli zostanie dokonane telefonicznie pod numerem (22) 499 51 64 w godzinach 09.00 – 16.00.
  6. • W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4 lub niewykorzystania zamówionego świadczenia, przedpłata nie jest zwracana.
  7. • Minimalna ilość osób na szkoleniu wynosi 8.
  8. • Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji szkolenia, jeżeli liczba zgłoszeń na szkolenie w określonym terminie będzie mniejsza niż 8. W tym przypadku Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestnika o anulacji szkolenia oraz do zwrotu Uczestnikowi 100 % przedpłaty, ewentualnie zaproponuje inny termin szkolenia.
  9. • Koszt dojazdu na szkolenie pokrywa Uczestnik.